Informatica Economica Vol. VI No. 2/2002

CUPRINS

Societatea informationala

E-learning paradigma a instruirii asistate
Ion Gh. ROSCA, Constantin-Gelu APOSTOL, Gabriel ZAMFIR 5

Noua Economie: alegatii si evidente
Vasile ISAN 18

Magazinul virtual
Bogdan GHILIC-MICU 25

Dezvoltarea proiectelor de telemedicina
Marian STOICA 30

Sisteme informatice si baze de date

Solutii de realizare a unui sistem expert pentru asistarea deciziei financiare la nivel microeconomic
Dina BUCATARU 34

Arhitectura si caracteristicile sistemului informatic necesare pentru managementul resurselor si plasamentelor bancare în contextul actual
Lucian Claudiu ANGHEL 40

Distribuirea fluxurilor de interpelari în retelele locale
Ion BOLUN, Anatol CIUMAC 46

Inginerie software

Tehnici de filtrare utilizând reprezentarea multirezolutie a semnalelor
Catalina-Lucia COCIANU 50

Indicatori ai calitatii pentru prototipul de analiza statistica a calitatii productiei
Sergiu COMAN 54

Problema liniilor si suprafetelor ascunse în grafica 3D. Algoritmul orizontului mobil
Felix FURTUNA 60

Modelarea fenomenelor economico-sociale

Costul fiabilitatii si mentenantei sistemelor complexe cu degradare continua
Alexandru ISAIC-MANIU, Tudorel ANDREI 65

O viziune tridimensionala asupra managementului strategic
Dana COLIBABA 70

Economia si mediul, o abordare emergenta
Giani GRADINARU 73

Modalitati de estimare a parametrilor modelelor ARMA
Adrian HOSPODAR 78

Modele haotice la nivel macroeconomic
Emil SCARLAT, Virginia MARACINE 85

Teoria contractelor si actiunile caritabile
Stelian STANCU 89

Ierarhizarea în Societatea Informationala
Ion IVAN, Paul POCATILU, Mihai AMITROAIE 93

Controlul gestiunii stocului
Rodica MIRONENCO 100

Informatii diverse

Sedinta de constituire a Sectiei de Informatica a Societatii Române de Statistica (SISRS) 103

A 6-a Conferinta Internationala de Informatica Economica IE 2003 105

Asociatia INFOREC 106