Informatica Economica Vol. VII No. 4/2003

CUPRINS

Societatea informationala

Consideratii privind e-learning în societatea bazata pe cunoastere
Mihaela MUNTEAN, Viorel NEGRUT,
Cornelia MUNTEAN, Diana MOGOSANU 5

Incursiune în ciberspatiu (II)
Gabriela GROSSECK 9

Noua paradigma manageriala a echipelor virtuale
Bogdan GHILIC-MICU, Marian STOICA 15

Inginerie software

Aplicatii informatice orientate spre utilizatorii finali
Ion IVAN, Cristian TOMA 20

Model bazat pe agenti software pentru constituirea întreprinderii virtuale
Ana-Ramona LUPU 25

Procesarea grid
Felician ALECU 30

Tehnologia Microsoft Agent pentru învatarea regulilor
de functionare a conturilor

Bogdan PATRUT 34

Dezvoltarea de instrumente software pentru eco-management
Radu CONSTANTINESCU 39

Calitate software

Analiza comparata a modelelor calitatii software
Gheorghe NOSCA 44

Metodologie de planificare si implementare a unui software de calitate
î n managementul documentelor

Gheorghe OGRINJA 50

Testarea functionala a m-aplicatiei Dictionar
Paul POCATILU 55

Sistem de programe pentru evaluarea nivelului
de reutilizare a componentelor

Emilia STANCIU 59

Modelarea fiabilitatii sistemelor de programe cu arhitectura complexa
Marian CRISTESCU 63

Arhitecturi si servicii web

Securitatea serviciilor Web
Razvan Daniel ZOTA 67

Web Services - o arhitectura orientata pe servicii
Carmen TIMFOTE 71

Securitatea aplicatiilor ASP.NET
Catalin MAICAN 74

Baze de date si sisteme informatice

Grupul, componenta a sistemelor suport pentru decizii de grup (SSDG)
Loredana MOCEAN 80

Aspecte privind obtinerea unui strat de persistenta robust
pentru aplicatiile obiectuale

Catalin STRÎMBEI 86

Metode avansate de acces la date utilizând ADO
Cornelia MUNTEAN 92

Abordare comparativa Oracle 9i - SQL Server 2000 din punct de vedere al îndeplinirii regulilor lui Codd pentru sistemele OLAP
Daniela-Ioana SANDU 97

Modelare economica

Prima de risc si coeficientul de aversiune la risc în acceptiunea lui Pratt
Stelian STANCU 101

Piata de capital privita ca sistem multiagent
Virginia MARACINE, Emil SCARLAT 105

Abordarea problemei de echilibrare prin metode euristice
Cristina COCULESCU 112

Modelarea proceselor de restructurare a datoriei prin swap
Mircea BOSCOIANU 115

Informatii diverse

Programul National INFOSOC 120

Recenzie 121

Asociatia INFOREC 122