Informatica Economica Vol. VII No. 3/2003

CUPRINS

Societatea informationala

Informatizarea societatii o provocare pentru România Telecomunicatiile moderne în organizatii
Ioan ANDONE 5

Incursiune în ciberspatiu (I)
Gabriela GROSSECK 11

Echipa virtuala forma de munca colaborativa în economia de retea
Bogdan GHILIC-MICU, Marian STOICA 17

Metode moderne în educatie

Sistem de învatare bazat pe un model hibrid de cunostinte
Vasile MAZILESCU, Dan CAPRITA 23

Strategii de evaluare
Cristian USCATU 30

Aplicatie web pentru realizarea unei biblioteci on-line
Dragos CRISTEA 36

TIC si afacerile

Alinierea tehnologiilor informationale la strategia de afaceri a firmei
Marius-Dan DALOTA, Simona DALOTA 40

Comertul colaborativ
Carmen TIMOFTE 45

E-Fusion: modalitati de dezvoltare a pietei asigurarilor
Radu CONSTANTINESCU 48

Securitatea agentilor mobili
Ana-Ramona LUPU 52

Hedging-ul riscului bursier si a riscului valutar utilizând derivative
Virginia MARACINE 57

Strategie de negociere pentru tranzactii on-line
Ciprian TALABA 61

Managementul informatiei

Standardul PMXML pentru memorarea datelor despre proiecte
Iulian ÎNTORSUREANU 66

Enterprise Information Portal
Catalin MAICAN 70

Managementul informatiei si portalurile informationale
Lorena BATAGAN 74

Inginerie software

Software pentru evaluarea amprentei textului
utilizând numere pseudoaleatoare

Ion IVAN, Marius POPA, Adrian POCOVNICU 77

Testarea operationalitatii sistemelor software complexe
Cristian DIACONU 81

Evaluarea modelelor liniare de evaluare a costului testarii software
Paul POCATILU 84

Baze de date si sisteme informatice

Consideratii privind utilizarea bazelor de date în JBuilder
Mihaela MUNTEAN, Mirela-Catrinel VOICU 88

Folosirea data warehouse în asistarea activitatii de retail (II)
Mariana MOCANU 93

O noua abordare în proiectarea sistemelor suport de decizie orientate pe date
Mihaela MUNTEAN 97

Analiza datelor aplicata în tratamentul radiologic al cancerelor pulmonare
Carmen DOGARU 101

Studiu comparat asupra tehnicilor de data mining
utilizate în rezolvarea problemelor de regresie si clasificare

Valentin MILITARU 105

Relational-obiectual în Oracle9i2. O noua abordare în modelarea datelor
Liviu-Gabriel CRETU 110

Despre tehnologiile si realizarea sistemelor suport pentru decizii de grup
Loredana MOCEAN 117

Informatii diverse

Programul National INFOSOC 123

Asociatia INFOREC 124